(1 Pilih)
      Nama : Suminah, S.Pd.I
        Tempat, tanggal lahir   :   Semarang, 31-12-1963
        NIP.   :   19631231.198405.2.012
        Pendidikan   :   S1-2011
    Pertama Bekerja
: 01/05/1984
    Mengajar Mapel :

Pendidikan Agama Islam

Baca 724 kali Terakhir diubah pada Kamis, 31 Januari 2019 03:02
SD Negeri Bintoro 01

Melayani sepenuh hati!

Selengkapnya di dalam kategori ini: « Khamdan Ahmad, M.Pd.I